14.03.2018 Висновок з оцінки впливу на довкілля. Роль громадськості у прийнятті управлінських рішень.

Наприкінці минулого року прийнято Закон України «Про оцінку впливу на довкілля, який передбачає запровадження нового документу – висновку з оцінки впливу на довкілля (на заміну висновку державної екологічної експертизи). Слід зазначити, що оцінка впливу на довкілля спрямована на попередження та запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Проаналізувавши новий Закон, можна зробити ряд висновків про те, кого він стосуватиметься, кому потрібен висновок та як його отримати. Перелік об’єктів, які підпадуть під дію Закону, визначений у частинах 1-3 статті 3 зазначеного Закону. Потрібно відмітити, що для діючих підприємств важливим є те, що висновки державної екологічної експертизи надалі зберігають чинність. Отже, що потрібно знати та які критерії необхідно узяти до уваги перед початком планової діяльності.

По-перше, висновок з оцінки впливу на довкілля (далі – Висновок) стає для підприємства одним із основних документів з екологічних питань. По-друге, перелік об’єктів, що здійснюють вплив на довкілля відповідно до Закону є ширшим за нині діючий перелік об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

По – третє, підвищується роль громадськості при прийнятті рішення щодо планової діяльності, – тобто має місце такий порядок: повідомлення про  плановану діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД; проведення громадських слухань; врахування всіх пропозицій на зауважень громадськості щодо планової діяльності у Висновку.

І насамкінець, відсутність Висновку або невиконання викладених у ньому умов є підставою для зупинки діяльності підприємства.

Є об’єкти щодо яких висновки буде надавати Міністерство екології та природних ресурсів України. Насамперед це: деякі види нафтопереробних та газопереробних заводів, теплових електростанцій; установки для виробництва або збагачення ядерного палива; установки для переробки відпрацьованого ядерного палива та високоактивних відходів; чорна та кольорова металургія; хімічне виробництво; будівництво окремих видів аеропортів, автомобільних доріг, гідротехнічних споруд; окремі операції у сфері поводження з відходами; забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод (10 млн. куб. м.) тощо.

А от на такі види діяльності як: глибоке буріння, деякі види водного та лісового, а також сільського господарства, видобувної, хімічної, харчової та енергетичної промисловості, виробництва та обробки металу, переробки мінеральної сировини, Висновки надаватиме структурний підрозділ обласної державної адміністрації з питань екології.

Як уже зазначалося, думка громадськості матиме надзвичайно вагому роль.  Торкнемося питання громадських обговорень. Останні проводяться (після публікації Звіту з оцінки впливу на довкілля), у вигляді громадських слухань чи надання письмових пропозицій та зауважень громадянами чи громадськими організаціями. Їх, в установленому порядку, буде розглядати структурний підрозділ облдержадміністрації або Мінприроди. Розгляд пропозицій та обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля триває до 35 робочих днів. Після розгляду зауважень та пропозицій готується належним чином протокол про громадське обговорення. Пізніше готується звіт про громадське обговорення із врахуванням пропозицій та результатів обговорення. Даний Звіт стає документом у якому очевидні причини початку діяльності чи навпаки скасування висновку з оцінки впливу на довкілля.  Звіт вноситься до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.


Залишити коментар

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.