16.10.2018 Євроатлантична інтеграція

На сьогодні взаємозв’язок проблем захисту довкілля та безпеки є безумовною складовою сталого розвитку нашої держави. Такий взаємозв’язок обумовлює необхідність співпраці організацій, що опікуються проблемами безпеки, з усіма країнами Європи та світу. В цьому контексті Україна, чітко визначивши свій курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, активно співпрацює з НАТО.

У березні 1992 р. Україна стала членом Ради Північноатлантичного співробітництва (РПАС). У 1997 р. Україна стає співзасновницею та учасником на-ступниці РПАС – Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП), яка на сьогодні налічує 26 держав-членів НАТО та 20 країн-партнерів. Україна пройшла шлях від Хартії про особливе партнерство, підписаної 09.07.1997 р. в Мадриді, через План дій, схвалений 22.11.2002 р. у Празі, в рамках якого реалізується щорічний Цільовий план Україна – НАТО, до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань набуття членства та відповідних реформ, який було започатковано 21.04.2005 р. у Вільнюсі.

Процес Інтенсифікованого діалогу, започаткований на виконання рішень Мадридського саміту НАТО 1997 р., пропонується країнам, що висловили зацікавленість стати членами Альянсу, і є першим етапом офіційного процесу підготовки країн-аспірантів до членства в НАТО. На цей час забезпечено реалізацію вже п’яти Цільових планів (2003-2007 рр.). Цільовий план-2007 (затверджений Указом Президента України № 535 від 18.06.07) містив 278 заходів. У цілому із 278 заходів Цільового плану-2007 виконано повністю – 204, виконано частково — 57, не виконано — 12 заходів. Термін виконання 5 заходів перенесено на поточний рік. Таким чином, за звітний період виконано повністю 73,3 % заходів Цільового плану-2007. З урахуванням досвіду, отриманого в минулому та попередніх роках, Уряд України спрямував зусилля виконавчої влади у 2008 році на забезпечення належного виконання заходів Цільового плану-2008 та на більш тісну співпрацю з Організацією Північноатлантичного договору з метою реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави. З квітня 1999 р., згідно з положеннями Хартії, формат відносин переведено у площину спільного форуму – Комісії Україна-НАТО (КУН). Поряд з цим консультативним механізмом співробітництва, Україна використовує також й такі механізми, як спільні робочі групи Україна-НАТО з питань воєнної рефо-рми, озброєння, економічної безпеки, планування на випадок надзвичайних ситуацій, з питань науки і захисту довкілля, а також регулярні засідання Україна-НАТО на рівні політичного, політико-військового керівного, військового, економічного та спеціального комітетів. Мінекології співпрацює з Міністерством освіти та науки України у рамках Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань науки та довкілля.

VIII засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань науки та довкілля відбулось 24 жовтня 2008 р. в приміщенні МОН України. Міністерство екології та природних ресурсів України бере участь в реал-зації заходів, передбачених Цільовим планом Україна – НАТО на 2008 рік в рамках Плану дій Україна – НАТО. На сьогодні Мінекології погоджено проект Цільового плану Україна – НАТО на 2009 рік. Крім того, співробітництво України з Північноатлантичним Альянсом відбувається в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО (ІПП). Дана програма складається із заходів міжнародного співробітництва, запропонованих державами-членами та країнами-партнерами Альянсу в форматі Робочого плану євроатлантичного партнерства. Робочий план євроатлантичного партнерства містить широкий перелік навчальних курсів, семінарів, конференцій, симпозіумів, робочих зустрічей, засідань комітетів НАТО. Мінекології в межах компетенції бере активну участь у співробітництві з НАТО в рамках ІПП. Іншим виміром співробітництва Міністерства екології та природних ресурсів України та НАТО є участь України в Ініціативі „Навколишнє середовище та безпека” (ENVSEC), яка була створена на основі Меморандуму про взаєморозуміння між ЮНЕП, ПРООН та ОБСЄ від 14 листопада 2003 року. У 2006 році членами ENVSEC також стали ЄЕК ООН та Регіональний центр з питань довкілля для Центральної та Східної Європи. НАТО є асоційованим членом Ініціативи з 2004 року. Головною метою ініціативи є допомога країнам у визначенні та розв’язанні проблем стабільності та безпеки, які виникають у зв’язку з питаннями навколишнього середовища. Іншою метою є поліпшення загального взаєморозуміння шляхом зміцнення діалогу і співробітництва з екологічних питань. 26 лютого 2008 року у Мінприроди пройшов семінар «Довкілля України: про-блеми, політика, дії», на якому офіційно презентували звіт «Довкілля та безпека. Перетворення ризику у співробітництво Білорусь – Молдова – Україна». У заході взяли участь керівники обласних управлінь охорони навколишнього природного середовища, представники Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН), Програми з навколишнього середовища Організації Об’єднаних Націй (ЮНЕП), Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), інших міжнародних організацій та неурядових організацій. У звіті Ініціативи з питань довкілля та безпеки (ENVSEC) підкреслено важливість використання взаємозв’язків між проблемами довкілля та безпеки як для охорони довкілля, так і для посилення стабільності та добросусідських відносин. Оцінка ENVSEC включає систематичний аналіз проблем взаємозв’язків між довкіллям та безпекою у Білорусі, Молдові та Україні, містить огляд ви-кликів у сфері управління транскордонними водами та екосистемами, у сфері поводження з небезпечними відходами та мінімізації наслідків військової діяльності у минулому, у сфері використання енергетичних ресурсів та затяжного конфлікту у Придністров’ї. У звіті також окреслені заходи, запропоновані країнами та партнерами ENVSEC для подальшого аналізу та зниження ризику. Реалізація певних заходів вже розпочалася. Звіт був підготовлений за тісної спів-праці між експертами та установами України, Молдови, Білорусі із залученням допомоги партнерів ENVSEC.

За матеріалами офіційного веб-сайту Міністерства екології та природних ресурсів України


Залишити коментар

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.