17 червня – Вирощуємо майбутнє разом!

Під таким гаслом у 2019 році проходить Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою, що щорічно відзначається людством 17 червня.

Саме опустелювання є одним із глобальних проявів деградації земель. Це – процес погіршення властивостей ґрунту з подальшою неможливістю їхнього відновлення без участі людини, а в екстремальних умовах це може призвести до перетворення території на пустелю. Всього у світі піддається опустелюванню більше 1 млрд га майже на всіх континентах. Причини опустелювання є як природні (тривалі засухи, засолення ґрунтів, переважання легких ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, вітрова та водна ерозія), так і антропогенні (зведення лісів, перевипас тварин, інтенсивне розорювання ґрунтів, нераціональне водовикористання). Як правило, опустелювання зумовлює одночасна дія декількох чинників, що значно погіршує екологічну ситуацію.

На території, яка піддається опустелюванню, погіршуються властивості ґрунту, гине рослинність, засолюються ґрунтові води, різко зменшується біологічна продуктивність, а відповідно, знижується і здатність екосистем до відновлення.

Наслідками опустелювання та посухи є голод, відсутність продовольчої безпеки. Задля уникнення в майбутньому процесів опустелюванням та посухи необхідно зупинити процес зміни ґрунту в бік опустелювання. І це ще можливо, якщо усі ми будемо думати не тільки про сьогоднішній день, а й про майбутнє. Діючи разом ми змінюємо наше життя на краще!

Довідково. 30 січня 1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням та посухою. Дата цього Всесвітнього дня була обрана в зв’язку з річницею прийняття Конвенції у боротьбі з опустелюванням.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2007 року № 62/195 було проголошено Декаду ООН щодо боротьби з опустелюванням (2010 – 2020 роки). Конвенція є однією з найбільших міжнародних угод природоохоронного спрямування поряд з Конвенцією ООН про біологічне різноманіття та Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату. Разом вони складають три так звані Ріо — Конвенції, що були узгоджені під час Всесвітнього саміту зі сталого розвитку, який проходив у 1992 р. в місті Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Державам пропонувалося присвячувати Всесвітній день підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками посухи та про хід здійснення Конвенції з боротьби з опустелюванням.

У 2002 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням. Наразі у нас затверджено Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (розпорядження Кабінету Міністрів України  30.03.2016 № 271-р).

Як зазначив у своєму посланні Виконавчий Секретар КБО п. Ібрагім Тіау:

«Є лише три речі, які необхідно знати про Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами.Йдеться не тільки про піски; це не ізольована проблема, яка може непомітно зникнути; і це не чужа проблема.

Йдеться про відновлення і захист тендітного шару землі, що займає лише 1/3 її поверхні, але може або зменшити або загострити обопільну  кризу, що загрожує біорізноманіттю та клімату.

Саме тому опустелювання є проблемою кожного, хто хоче їсти, пити, дихати; жити у безпеці в місті чи селі; мати доступ до технологій, ліків чи інфраструктури; мати рівні можливості для роботи, навчання чи відпочинку. Хто хоче жити» .

«Якщо ми вживемо заходів для відновлення деградованих земель, це дозволить заощадити 1,3 млрд. доларів США кожного дня, для того щоб інвестувати їх в освіту, рівні права, чисту енергію, що може скоротити бідність, конфлікти та екологічну міграцію».


Залишити коментар

Ви повинні Ввійти, щоб залишити коментар.