28.08.2020 Оголошення про збір пропозицій заходів до проекту Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки

З метою підготовки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки запрошуємо усіх осіб, зацікавлених у розвитку свого регіону, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, об’єднані територіальні громади, громадські організації, суб’єкти підприємництва, науково-дослідні установи запропонувати заходи що можуть фінансуватися в рамках вищевказаної програми.

Проектні пропозиції повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди та відповідати таким критеріям:

  1. Відповідати стратегічній цілі “Забезпечення охорони довкілля, екологічно збалансованого і раціонального природокористування та просторової гармонії” Стратегії розвитку Закарпатської області на 2021-2027 роки.
  2. Відповідати переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.
  3. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  4. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2021-2023 роки).
  5. Обов’язкова наявність обґрунтованості вартості пропозиції (є відповідні кошторисні розрахунки та технічна документація).
  6. Проектні пропозиції мають бути розбиті по роках фінансування, вказані відповідні виконавці та джерела фінансування.

Пропозиції заходів до проекту Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021-2023 роки просимо надіслати до 1 жовтня 2020 року на електронну пошту департаменту: central@ecozakarpat.gov.ua.

Контактні телефони: (03122) 61-36-89; тел./факс: 61-67-01 .


Коментарі заборонені.

Коментарі закриті.