До уваги суб’єктів господарювання, які включені або підлягають включенню до Реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів!!!

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, обробки і утилізації відходів”, на об’єктах утворення, обробки та утилізації відходів необхідна наявність відповідних реєстрових карт.

Згідно п. 8 Постанови, критерієм включення об’єкта утворення відходів до реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою:
Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4, де м1, м2, м3, м4 – умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених на об’єкті утворення відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

До реєстру включаються об’єкти утворення відходів (далі – ОУВ), для яких показник загального утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз), що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік.

Критерієм включення об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) до реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який не може бути меншим 100 тонн на рік.

Відповідно до п. 15 Постанови, щорічно власники ОУВ та ООУВ подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям дані про зміни у діяльності своїх об’єктів для внесення відповідних змін до реєстрових карт та реєстру.

Також відповідно до п. 5 Інструкції щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 17.02.1999 № 41 (зі змінами від 25.01.2016 № 25) власники ОУВ та ООУВ подають електронні версії затверджених реєстрових карт ОУВ та ООУВ і зміни до них, що відбулися протягом року.

Зразки електронних версій реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів опубліковані на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України https://mepr.gov.ua/news/27521.html


Коментарі заборонені.

Коментарі закриті.