Щодо проведення курсів підвищення кваліфікації: Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання.

З метою виконання “Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106, та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління на базі кафедри екологічної безпеки організовує курси підвищення кваліфікації за 30-годинною програмою на тему: “Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання” (1 кредит ЄКТС).

Європейська інтеграція України потребує від держслужбовців центральної та місцевої виконавчої влади, посадових осіб місцевою самоврядування та депутатів місцевих рад високого професіоналізму та компетентності в повсякденній діяльності, в тому числі і щодо охорони навколишнього природного середовища та поводження з відходами.

В процесі навчання буде розглянуто основні принципи та пріоритети національної екологічної політики в сфері поводження з відходами, законодавче та нормативно-правове забезпечення, стратегічну екологічну оцінку документів державного планування, Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, плани управління відходами, проблеми екологічно безпечного поводження з відходами, класифікацію відходів, єдність інформаційного простору в сфері поводження з відходами, життєві цикли відходів, утилізацію вторинної сировини, еколого-економічні проблеми у сфері поводження з відходами на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Після закінчення навчання слухачі отримають свідоцтво встановленого зразка про підвищення кваліфікації

Для держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчання безкоштовне.

Курси відбудуться з 23 по 25 лютого 2021 р. у режимі дистанційного навчання.

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу здійснюватиметься через засоби комунікації Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2, м. Київ, 03035).

Реєстрація слухачів – 23 лютого 2021 р. о 9.30 год.

Для комплектування групи проcимо до 19 лютого 2021 р. надіслати заявку (е-mail: еkokaf@ukr.net, тел./факс 044-206-30-35), зазначивши прізвище, Ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, контактні телефони слухачів. ФОРМА ЗАЯВКИ ЗАВАНТАЖИТИ


Коментарі заборонені.

Коментарі закриті.