УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Президент України своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»

Розглянувши комплекс питань, пов’язаних із викликами та загрозами національній безпеці України в екологічній сфері, беручи до уваги високий рівень ризиків для природних екосистем та здоров’я населення, зумовлений значним забрудненням довкілля через техногенне навантаження, нераціональне використання природно-ресурсного потенціалу, значні обсяги накопичених в Україні відходів, загострення екологічних та техногенних проблем у районах, прилеглих до зони конфлікту на Донбасі, недостатній рівень адаптаційних можливостей галузей економіки, систем життєзабезпечення до негативних процесів зміни клімату, неналежний стан системи державного моніторингу навколишнього природного середовища, єдиної державної системи захисту, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення, що передбачає низку заходів для забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України.

Зокрема Кабінету міністрів України доручено:

  • невідкладно розробити та затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 роки
  • внести на розгляд Верховної Ради України у тримісячний строк проекти законів щодо екологічного страхування;
  • внесення змін до Закону України “Про охорону атмосферного повітря” стосовно запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, визначення якості атмосферного повітря та оцінки впливу його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення;
  • внести на розгляд Верховної Ради України у шестимісячний строк проект закону щодо водовідведення стічних вод населених пунктів
  • вдосконалення економічного механізму фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища
  • визначення пріоритетів формування національної екологічної мережі у Генеральній схемі планування території України
  • підготувати та затвердити у шестимісячний строк водну стратегію України на період до 2050 року;
  • забезпечити розробку та затвердження у шестимісячний строк методичних рекомендацій з оцінки ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря;
  • забезпечити створення у шестимісячний строк відкритого електронного державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тощо.

Коментарі заборонені.

Коментарі закриті.