Довідку про визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом можна отримати в електронній формі через ЕкоСистему

Такою послугою можна скористатись принаймні до кінця 2023 року в рамках експериментального проєкту щодо отримання довідки про визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом, порядок реалізації якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2022 р. № 1249.

Довідково. Експеримент проводиться у період з 15 листопада 2022 року до 31 грудня 2023 року з метою отримання об’єктивної інформації стосовно доцільності надання послуг щодо визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом в електронній формі.

Електронна публічна послуга щодо отримання довідки надається за зверненням заявника шляхом подання ним запиту в електронній формі через ЕкоСистему.

Довідка про визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом в електронній формі – це електронний документ, який містить інформацію (дані) про величину фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, визначену розрахунковим методом, що сформований за результатами надання заявникові електронної публічної послуги щодо отримання довідки.

Електронний документ, сформований за результатами надання електронної публічної послуги щодо отримання довідки, автоматично вноситься до бази даних (https://eco.gov.ua/background-concentrations) із присвоєнням йому унікального реєстраційного номера та оприлюдненням цієї інформації в ЕкоСистемі без необхідності прийняття будь-яких організаційно-розпорядчих актів чи рішень посадових осіб.

Інформація щодо величини фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в електронній формі є дійсною протягом трьох років.

За результатами реалізації експериментального проєкту Кабінетові Міністрів України будуть подані пропозиції щодо доцільності внесення змін до актів законодавства, зокрема, до Порядку визначення величини фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 року № 268 та зареєстрованого в Мін’юсті 15 серпня 2001 року за № 700/5891.