Загальна інформація
Адміністративно-територіальне розташування:
Регіональний ландшафтний парк „Притисянський” розташований на території Ужгородського (4559,47 га), Берегівського (300,3 га), Виноградівського (4839,28 га) та Мукачівського районів (631,61 га)
Загальна площа парку – 10330,66 га

Історія створення та природоохоронна діяльність
Створений Рішення обласної ради від 07.08.2009 р. №908 „Про створення регіонального ландшафтного парку „Притисянський”
Парк є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою регіонального значення.
РЛП створено з метою збереження, відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів, цінних природних територій та обєктів у Приборжавській та Притисянській частинах Закарпатської рівнини, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, зокрема унікальних не лише для Закарпаття та України, а й для Європи комплексних заплавних біотопів. Раритетна флора парку, яка нараховує 78 рідкісних видів, що становить понад 20 % рідкісної флори Закарпаття, із яких 28 червонокнижних видів. Видовий склад іхтіофауни налічує близько 63 видів. Зустрічаються такі рідкісні для України види, як йорж смугастий, чоп великий, чоп малий, зрідка стерлядь. Заплави парку відіграють виняткову роль у збереженні видового різноманіття птахів. Тут зустрічаються понад 20% видів занесених до Червоної книги України, близько 5-7 % видів Європейського Червоного списку та близько 65 % видів рідкісних для Закарпатської області. Особлива значимість заплав нижньої течії р. Латориця для мігруючих птахів в період осінніх та весняних міграцій. Тільки тут и можемо зустріти такі рідкісні для Закарпатської області та України види, як скопа, лелека чорний, гоголь, кроншнеп великий, сірий сорокопуд. Заплавні ділянки є ключовими територіями для збереження в Закарпатській області таких рідкісних видів, як лісовий кіт і видра.
Парк є головним осередком природоохоронної мережі низовини Закарпаття і, зважаючи на суміжні з ним резервати Угорщини і Румунії, являється важливим для міжнародної співпраці з перспективою створення транскордонного природно-заповідного об’єкта вищого статусу. Налагодження такої міжнародної співпраці на території парку відповідатиме вимогам Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя.

Залишити відповідь