syn02

Водно-болотні угіддя Закарпатської області відіграють значну роль у відновленні запасів ґрунтових та підземних вод, збереженні водно-болотних видів рослинного і тваринного світу, у формуванні екосистем, є фактором впливу для підтримки біологічного різноманіття в цілому, джерелом забезпечення кормової бази для видів тваринного світу, відтворюючими осередками для мігруючих птахів тощо.

Згідно Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення Бюро Рамсарської конвенції (Рамсарська конвенція про водно-болотяні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, 1971 рік, м.Рамсар, Іран) на території області статус водно-болотних угідь міжнародного значення надано водно-болотному угіддю „Озеро Синевир” площею від 29,0 га, що знаходиться на території національного природного парку „Синевир”. Це найбільше озеро Українських Карпат, яке розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Озеро утворилося у післяльодовиковий період внаслідок перекриття зсувами річкової долини. Воно відіграє дуже важливу роль у підтриманні водного режиму річки Теребля – притоки Тиси, яка впадає в Дунай. Озеро живиться трьома постійними гірськими потічками.

Рослинний світ водного плеса представлений плаваючо-водними, прибережно-водними та прибережними лісовими угрупованнями. Серед вологолюбних видів берегової флори угіддя реєструють види, занесені до Червоної книги України: баранець звичайний Huperzia selago, плаун річний Lycopodium annotinum, білоцвіт весняний Leucoum vernum, пальчатокорінники Трфунштейнера Dactyllorhiza traunsteinerii, травневий  D. majalis та плямистий D. maculate, лишайникоутворюючий гриб – лоб арія легеноподібна Lobaria pulmonaria. Серед цінної фауни чапля сіра Ardea cinerea та занесені до Червоної книги України лелека чорний Ciconia nigra, пугач Bubo bubo і підорлик малий Aquila pomarina. У прибережній смузі зустрічаються плазуни – полоз лісовий Elaphe longissima і мідянка Coronella austriaca, земноводні – жаба прудка Rana dalmatina та саламандра плямиста Salamandra salamandra. В озері водяться такі види риб – форель райдужна Salmo irideus, струмкова S. trutta m. Fario та озерна S. trutta m. lacustris, бабці звичайний Cottus gobio та строкатоплавцевий C. poecilopus, гольян звичайний Phoxinus phoxinus, рідкісний для України харіус європейський Thymallus thymallus.

За останні роки на виконання положень про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення (Рамсарська конвенція), в рамках виконання вимог Карпатської конвенції, відповідно до пропозицій науковців Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів), Інституту екології Карпат НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка та адміністрації Карпатського біосферного заповідника Кабінетом міністрів України видано 2 розпорядження:

  • від 21.09.2011 № 895-р та від 23.11.2011 № 147-р, якими погоджено надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення загальною площею понад 2,1 тис.га, у тому числі:

– „Урочище Озірний – Бребенескул” площею 1656,91 га на території Рахівського району (Карпатський біосферний заповідник);

– „Атак – Боржавське” площею 283,4 га на території Берегівського та Виноградівського району (регіональний ландшафтний парк „Притисянський”);

– „Долина нарцисів” площею 256,0 га на території Хустського району (Карпатський біосферний заповідник);

– „Печера Дружба” площею 0,13 га на території Тячівського району (Карпатський біосферний заповідник);

– „Чорне багно” площею 15,0 га на території Іршавського району (національний природний парк „Зачарований край”).

  • від 24 жовтня 2012 року №818-р „Про погодження надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення”, яким включено до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення водно-болотні угіддя:

– „Водосховище Форнош” загальною площею 210,0 га на землях Форношської сільської ради Мукачівського району;

– „Верхів’я річки Уж” загальною площею 1054,0 га на території Великоберезнянського району.

.

Ці водно-болотні угіддя погоджені розпорядженням Кабінету Міністрів України та подані на розгляд Секретаріату Рамсарської конвенції.

Залишити відповідь