Збереження Чорного лелеки

Чорний лелека Ciconia nigra L. ще донедавна був одним з найменш вивчених видів птахів в Україні. Потаємний спосіб життя, низька чисельність виду поряд з її нестабільною динамікою та висока вартість досліджень тривалий час не давали змоги розробити дієві заходи з охорони виду.

Проводиться обговорення проєкту “Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля”

Відповідно до частини дев’ятої статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України розроблено проєкт”«Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля”.

Проект програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021–2023 роки

Соціально-економічний розвиток Закарпатської області тісно і нерозривно пов’язаний зі станом навколишнього середовища, наявністю екологічних проблем.
Оцінка стану природного середовища в області свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу.

До уваги власників місць видалення відходів!!!

Відповідно п. 5 Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 на кожне місце видалення відходів (далі – МВВ) складається спеціальний паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації.

До уваги суб’єктів господарювання, які включені або підлягають включенню до Реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів!!!

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, обробки і утилізації відходів”, на об’єктах утворення, обробки та утилізації відходів необхідна наявність відповідних реєстрових карт.

Згідно п. 8 Постанови, критерієм включення об’єкта утворення відходів до реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою: