Форма та порядок подання запиту

Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, запропонованою департаментом.

При цьому обов’язково зазначається:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 Для оформлення інформаційного запиту:

усно:             тел.: (0312) 61-67-01;

письмово:    Директору Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008.

факс:            (0312) 61-67-01, (0312) 61-36-89

e-mail:         central@ecozakarpat.gov.ua

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації
або його бездіяльності

 Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Залишити відповідь