Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень чинного законодавства

Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції: головний спеціаліст (робота з персоналом) відділу нормування викидів в атмосферне повітря, використання водних ресурсів та поводження з відходами Мич Ірина Степанівна

Е-пошта: central@ecozakarpat.gov.ua

Телефон: (0312) 61-67-01

Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом департаменту виключно як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності проведення перевірок, а також при плануванні та здійсненні інших заходів спрямованих на запобігання корупції.

Корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у  частині першій статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” , за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;.

Нормативно-правова база щодо протидії корупції на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції

ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ

Національне агентство запобігання корупції