Лист Міндовкілля України щодо доступу до документації з оцінки впливу на довкілля під час дії воєнного стану від 25.10.2022 та Роз’яснення Міндовкілля України представникам громадськості

Лист Міндовкілля України щодо доступу до документації з оцінки впливу на довкілля під час дії воєнного стану від 02.08.2022  та  Роз’яснення представникам громадськості

З 15 червня 2022 доступ до реєстру з ОВД частково відновлено

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.06.2022 №225 “Щодо здійснення ОВД у період воєнного стану”

Лист Міндовкілля України щодо доступу до документації з оцінки впливу на довкілля під час дії воєнного стану від 15.06.2022

Врегулювання питання завершення процедури ОВД, розпочатої до введення воєнного стану в Україні

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 20.04.2022 №177 “Про тимчасове обмеження доступу до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до Указів Президента України на період дії воєнного стану можуть вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Для безпеки даних, які містяться у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстру з боку країни-агресора та на виконання рішення Уряду від 12 березня 2022 № 263 наказом Міндовкілля тимчасово обмежений доступ до Реєстру з ОВД для зовнішнього використання.

Також звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що 28 лютого Уряд на час воєнного стану в Україні зупинив строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання. Їх буде поновлено протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.

Щоб дати можливість організаціям завершити процедуру ОВД,  яка розпочата до 24 лютого 2022 року та знаходиться на ІІ етапі розгляду (отримані зауваження і пропозиції громадськості та умови щодо обсягу дослідження від органу влади),  і відновити роботу у Реєстрі Міндовкілля рекомендує підготувати:

  • оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД та звіт з ОВД за відповідними формами;

  • документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

Ці документи разом із супровідним листом з обов’язковим зазначенням номеру справи у Реєстрі та контактних даних суб’єкта господарювання потрібно надіслати до Міндовкілля на електронну адресу: OVD@mepr.gov.ua.

Звертаємо увагу, що далі процедура з ОВД проводиться відповідно до вимог законодавства.

Лист-роз’яснення Міндовкілля.pdf (246 Кб)

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання та користувачів Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля!

Для безпеки даних, які містяться у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстру з боку країни-агресора наразі ми тимчасово обмежили доступ до Реєстру з ОВД.

Для відновлення доступу до інформаційної системи з ОВД надсилайте до Міндовкілля відповідний лист за ЗРАЗКОМ.docx (15 Кб) на електронну адресу dostup.reiestr@gmail.com

Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля

З метою виконання вимог частини дев’ятої статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» розроблено та затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 березня 2021 року  № 193 Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля, з якими можна ознайомитися за посиланням https://mepr.gov.ua/documents/3342.html

Методичні рекомендації призначені для використання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля та можуть застосовуватися до видів планованої діяльності та об’єктів, визначених у частинах другій і третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», за винятком тих, до яких розроблені і застосовуються спеціальні (секторальні) методичні рекомендації з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

Щодо зміни оплати за проведення громадського обговорення планованої діяльності

 27 жовтня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03 вересня 2020 № 117 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2020 року за № 1003/35286.

Втратив чинність наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 травня 2018 року № 182 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля».

Наказом Міндовкілля від 03 вересня 2020 № 117:

– знижено розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, яке проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину;

– передбачено диференціацію плати за категоріями планованої діяльності, що визначені статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– визначено різницю між внесеною платою, яку сплачує суб’єкт господарювання у разі, якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати значний транскордонний вплив, та різницю між внесеною платою, яку сплачує суб’єкт господарювання у разі, якщо на будь-якій стадії розгляду звіту з оцінки впливу на довкілля виявиться, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей.

З метою уніфікації і підвищення якості проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля наказом Міндовкілля від 28 жовтня 2020 року № 214 затверджено Примірну форму Договору проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, з якою можна ознайомитися за посиланням https://mepr.gov.ua/documents/3096.html

Для уникнення помилок при оформленні договорів проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, просимо заповнювати договори відповідно до зразка, розробленого на основі примірної форми.

Замовник заповнює два примірники договору та направляє підписані договори до департаменту екології та природних ресурсів, який здійснює реєстрацію цих договорів.

Зміни до законодавчих та інших нормативно-правових актів з оцінки впливу на довкілля щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

17 липня 2020 року набрав чинності Закон України від 18.06.2020 № 733-IX, яким доповнено статтю 17 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться”.

17 вересня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року № 824, якою внесено у додатки 2 і 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026, такі зміни:

“1. Пункт 12 додатка 2 до Порядку доповнити абзацом такого змісту:

“Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.”.

2. Пункт 5 додатка 3 до Порядку після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.”

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.”

До відома замовників планованої діяльності щодо якої було отримано висновки з оцінки впливу на довкілля та якими встановлено обов’язок здійснення післяпроектного моніторингу

Про післяпроектний моніториг

Інформуємо, що частиною першою статті 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу визначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля, а за результатами післяпроектного моніторингу, за потреби, суб’єкт господарювання та уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених  частинами третьою і четвертою статті 5 Закону, – уповноважений центральний орган узгоджують вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля.

Наголошуємо, що замовникам планованої діяльності, щодо якої було отримано висновки з оцінки впливу на довкілля та якими встановлено обов’язок здійснення післяпроектного моніторингу, необхідно виконувати екологічні умови висновку, зокрема, в частині здійснення післяпроектного моніторингу та належного інформування уповноваженого центрального або уповноваженого територіального органу про його результати.

Щодо закону України „Про оцінку впливу на довкілля”

18 грудня 2017 року введено в дію Закон України „Про оцінку впливу на довкілля”, прийнятий Верховною Радою 23.05.17 (№ 2059-VIII). Втратив чинність Закон України „Про екологічну експертизу”.

Кабінетом Міністрів України прийнято відповідні постанови, а  саме :

  • Постанова №1010 від 13.12.2017 «Про критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»;
  • Постанова №889 від 13.12.2017 «Про порядок проведення громадських слухань у процесі ОВД»;
  • Постанова №1026 із змінами від 13.12.2017 «Про порядок передачі документації для надання висновку з ОВД та фінансування ОВД та Порядок ведення Єдиного реєстру з ОВД».

Здійснення ОВД є обов’язковою до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 та частиною 3 та 4 статті 5 Закону.

Процедура ОВД передбачає: підготовку повідомлення про плановану діяльність, звіту з ОВД; оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД; проведення громадських слухань; врахування всіх пропозицій на зауважень громадськості щодо планової діяльності; надання висновку з ОВД.

ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Планована діяльність – планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

Мінприроди України (уповноважений центральний орган) здійснюватиме ОВД у випадках, визначених частинами третьою та четвертою статті 5 та частиною 2 статті 3 Закону, а Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрацій (уповноважений територіальний орган) здійснюватимуть ОВД видів планованої діяльності та об’єктів, які віднесені Законом до другої категорії (частина 3 статті 3 Закону).

Відповідно до законодавства з 18 грудня 2017 року:

– подача суб’єктом господарювання документів з ОВД здійснюється безпосередньо шляхом внесення їх до відкритого Єдиного реєстру з ОВД;

– чітко визначені стадії подачі, строки подання, опрацювання та зразки документів, визначених у Законі та Постановах Кабінету Міністрів України необхідних для отримання висновку з ОВД або висновку з оцінки транскордонного впливу на довкілля;

– визначено порядок встановлення плати за забезпечення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля та напрями, за якими можуть використовуватись кошти.

Згідно з Законом ведення Єдиного реєстру з ОВД покладено на уповноважений центральний орган – Міністерство екології та природних ресурсів України.

Контакти для зв’язку:

Відділ оцінки впливу на довкілля та моніторингу навколишнього середовища, начальник відділу – Урись Ігор Омелянович, тел. 61-67-01.