У методичний посібник увійшли матеріали, що розкривають теоретичні та методичні засади сучасних підходів до формування в учнів екологічної грамотності – однієї з ключових компетентностей Нової української школи – шляхом виховання у них культури сортування побутових відходів.

Значимості виданню надає практична частина, спрямована на інтегрований розвиток наскрізних умінь учнів, укладена з власних тематичних розробок авторів-упорядників, що дозволяє творчо використовувати їх як на заняттях, так і в позаурочній роботі.

Матеріали методичного посібника адресовані вчителям початкових класів, природничих дисциплін, факультативів, курсів за вибором, керівникам гуртків екологічного спрямування, а також класним керівникам і вихователям.

Завантажити pdf. файл (5,55)